Træningsamling efterår 2009

Hej

Så var der træningsamling i Hellerup igen, det foregik i weekenden 28-29 November.

Det var godt vejr, rigtig god vind om lørdagen og medium vind om søndagen. Det blev vel lavet tæt på en million starter, og coach Jacob fik råbt sig godt hæs.

Vi have en rockie ude i klubejollen både lørdag og søndag, den en har allerede købt sig en contender!

Tak til Hellerup Sejlklub/ Per Heegaard for lån af grej og tak til Coach Jacob.

Jysk mesterskab 2009

Lørdag den 18 oktober var 8 contender sejlere mødt op til årets store begivenhed , jysk mesterskab blev traditionen tro afholdt på skanderborg sø i smukke omgivelser. Efter fælles morgen buffet og en gang tilrigning , tog vi alle på vandet . vinden var frisk fra en nordlig retning ,hvilket afstedkom nogle masive vindhuller når man nærmede sig topmærket (som næsten lå i sivkanten). Efter at det var lykkedes dommerfartøjet at få ankret op så den lå fast ,kom vi igang med første sejlads. Det viste sig hurgtigt at det ville blive en tæt kamp om titlen som jysk mester , Per ,Claus og henning rundede næsten samtidig med kristian lige efter . Desværre væltede jeg (Claus) ved slagmærket og kunne så konstatere at de andre ikke gad at vente på mig. Resten af stævnet foregik tæt og med skiftene placeringer sejladserne igennem, hvilket betød at stævet ikke blev afgjordt før til allersidst hvor vinderen kom i mål en bådslængde før stævnets nr.2 Alt i alt en dejlig dag på vandet med solskin og aktion i form af fede planeture og kæntringer for de fleste Dagen blev afsluttet med frokost og præmieoverrækkelse. plac. 1 2276 Per 1-(3)-2-3-1-1= 8 2 2425 Henning 2-1-(4)-1-3-2= 9 3 56 Claus (7)-2-3-4-2-3= 14 4 60 Esper 4-4-(DNC)-2-4-5=19 5 2215 Søren 5-5-1-5-5-(6)=21 6 2462 Kristian 3-6-5-7-(7)-4=25 7 2461 Magnus 6-(7)-6-6-6-7=31 8 31 Solvej 8-DNF-DNF-(DNC)-8-DNF=43

DM i Hellerup 2009

Lørdag den 26. og søndag den 27. september blev der afholdt Klassemesterskab for contenderklassen i Hellerup.
Der var 15 startende både, 13 danske, 1 tysk og 1 svensk. Fredag aften kom de fleste sejlere til Hellerup Havn med deres joller.
Om aftenen blev der holdt generalforsamling, hvor der bl.a. blev drøftet promovering af klassen, træningssamling mm.
Der blev samtidig også valgt nyt medContender DM 2009lem af bestyrelsen, Søren K. Lund DEN-2215.
I weekenden boede jyderne hos John Bagh, som var så venlig at lægge hus til. Tak.
Lørdag formiddag gik starten kl. 11:00, men inden starten kunne gå skulle tilrejsende
have rigget deres jolle til  og samtlige deltagere skulle registreres. Med en meget ukonstant vestenvind på ca. 4-8 s/m,
 vindspring på op til 30 grader og en del søgræs, var der virkelig noget at se til. Konstant omtrimning og rensning af ror og sværd. Personligt havde  jeg(Søren Lund) store vanskeligheder i de forhold, hvilket det ikke tyede på at andre havde.
Med rent første pladser i fire sejladser den dag, måtte vi endnu engang se Søren Andreasen
 indtage førstepladsen, mens Jens Langendorf og Jacob Lunding blev placeret som nr. 2 og 3.
 Med 4 sejlere inden for 5 point og 3 af dem  havde det samme antal, var der lagt op til en spændende søndag. Om aftenen var der fællesspisning hos John Bagh, som i fællesskab med sin kone havde lavet lækre frikadeller, kartofler og stuvet hvidkål.  Søndag gik starten kl. 10:00
og med et par skader fra lørdagen, måtte vi desværre undvære et par sejlere. Det blev så i
alt til 11 startende både. Vi havde en lidt mere stabil vind, både i styrke, retning og igen
med 4-8 s/m fra vest. Som ventet var der hård kamp ude på vandet og nu hvor lørdagens
anden og tredje plads var ude af billedet, stod de to pladser lige pludselig også på spil.
Det var ikke ofte man så de tæt liggende ret langt væk fra  hinanden på krydsbenene i de igen 4 sejladser vi havde.
Det hele endte dog op i, at Søren Andreasen blev nr. 1 med 7 point,
 Joachim Harpprecht også kaldt Schappi blev sammenlangt nr. 2 med 31 point og
Henning Wermuth blev nr. 3 med ligeledes 31 point. Claus og Per blev henholdsvis 4 og 5
med 32 og 34 point. Så det må siges at have været tæt løb. Dagen sluttede med en 
præmieoverrækkelse og en ca. 4 timers køretur hjem til Århus for en del af sejlerne.
Tak til Hellerup Sejlklub for stævnet. Resultater kan ses på: http://regattateam.dk
Søren K. Lund, DEN-2215

General forsamling

Der indkaldes hermed til general forsamling den 25/9-09 kl. 20.00 i Hellerup Sejlklub. Dagsorden ilfg. klubbens love: Formandens beretning og regnskabet for året som er gået. Valg bestyrelse og revisor. Tage stilling til evt. foreliggende forslag fra bestyrelse og medlemmer. Alle forslag, der ved deres vedtagelse forpligter klubbens eller medlemmernes økonomi, skal være bekendtgjort I indkaldelsen. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt den er lovligt indvarslet og beslutninger træffes efter simpelt flertal. Medlemmer, der er forhindret i fremmøde, kan afgive stemme ved fuldmagt. Eventuelt. Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20/9-09. På bestyrelsens vegne. Henning Wermuth