Contender -hvorfor -hvordan

Contender-jollen har et ry for at være svær at sejle.

Det er da også lidt overvældende, første gang man sejler ud i jollen og skærer op og på en gang skal ud i trapezen, styre med den 2 meter lange rorpindsforlænger og trimme skødet og hele tiden dosere alle 3 ting, så der er balance i båden. Hverken skære op eller trimme for hårdt, så man vælter til læ eller for lidt, så man vælter til luv.

Når man så er kommet ud i trapezen og har trukket hjem og krydser af sted, er det fantastisk sejlads: Hurtigt, sjovt, og uden at benene syrer helt til som i hængestropper.

Men så er det, at man begynder at tænke på, at man jo også skal vende og hvordan man egentlig gør det?

Styre - slække skødet nok til at undgå at vælter til læ, men ikke så meget at man vælter til luv - ind fra trapezen - under bommen ( som er lav) - bytte skøde og rorhånd - fat i trapezen og ud, mens man stadig på en eller anden måde har fat i skødet og holder balancen.

Der er nok at tænke på og at gøre.

Jeg begyndte selv at sejle Contender i 2010 efter 25 års pause fra jollesejlads og uden trapez-erfaring.

Det gik egentlig ret hurtigt med at få lært det elementære: Ud og ind fra trapez - stagvendinger - bomninger - rejse jollen efter kæntring. Men det tager noget længere tid at lære at gøre det godt, specielt hvis der er bølger. Og der er fortsat masser at lære med at forbedre teknikken og at trimme jollen, så jeg sejler bare tilnærmelsesvist lige så hurtigt som de andre contendere.

Marco's Contenderskole

Nu er der hjælp at hente.

Marco Versari, som vandt bronce ved Contender VM i 2008 i Kingston, Canada og nu er professionel sejlinstruktør har lavet en serie på syv små videofilm , hvor Marco forklarer set-up, trim og sejlteknik i Contenderen.

Hver film varer mellem 6 og 13 minutter og er meget instruktive på engelsk med italiensk accent.

Contender -hvorfor?

Film 6 og 3 viser bedst hvorfor det er sjovt at sejle Contender.

En ting, som videoerne ikke viser, er, at Contenderen er mulig at sejle for mange:  Kvinder og mænd, lette og tunge, unge og ældre.

  • Contenderen er relativt tolerant overfor rorsmandens vægt. Idealvægten for rorsmanden er mellem 70 og 90 kg. Men selv lettere og tungere personer kan sejle jollen uden af den grund at blive hægtet helt af ved kapsejladser.
  • Trapezen gør, at man ikke behøver at have en kanon fysik for at sejle hurtigt. Trapez er ikke nær så hårdt som at hænge i hængestropper. Selv er jeg mere træt i overkroppen end i benene efter en dags sejlads.


Link til film 6 her og links til de øvrige film underMarco's Contenderskole del 3


Klubjoller

Skulle du få lyst til at se mere Contendersejlads, er der mere at se på under menupunktet video.

Vil du prøve at sejle Contender, er det muligt i Hellerup og Århus. Se menupunktet klubjolle.


Contender -hvordan?


Opsætning og trim af jollen

Marco's Contenderskole del 1(opsætning på land)

Marco's Contenderskole del 2 (opsætning på land og trim)

Marco's Contenderskole del 5 (trim på vandet)


Sejlteknik og trim

Marco's Contenderskole del 6 (start, kryds, halvvind, rejse efter kæntring)

Marco's Contenderskole del 4 (sejle uden ror)


Marco's Contenderskole del 7 (platlæns, bomning)Søren Winther Hansen, Contender DEN 1628

 

Videosiden opdateret

Videosiden har fået en tiltrængt make-over og er blevet opdateret med mange nye gode Contender-videoer.

Der er nu mulighed for

  • at se masser af spektakulære videoer og få lyst til at sejle Contender,
  • at studere teknik, hvis du allerede har en Contender eller hvis du ikke har fået købt jollen endnu og godt lige vil vide noget mere om, hvordan man sejler den,
  • eller video af dig selv, når du har sejlet Contender til en træningssamling eller en kapsejlads.
Når du først har åbnet YouTube, er der masser af nye links til andre Contendervideoer.

Link til videosiden eller brug menupunktet til venstre.

Contender - Det dur!

Siden jeg var hjælper på dommerbåden, til VM i Sønderborg i sommeren 2009 har jeg været imponeret af Contenderens fantastisk fart på kryds, ½ vind, og læns og af det sammenhold der er bland alverdens Contendersejlere,

Her er der ingen, der går med næsen i sky, alle hjælper alle og der er tid til både sjov og alvor.

Lørdag den 12. september fik jeg endelig taget mig sammen til at prøve, selv om jeg var noget nervøs for, at det kunne blive en total fiasko, da jeg kun har sejlet E-jolle i 1 år og snart bliver 53 år. Men jeg har dog sejlet kølbåd i over 30 år lige fra 1 ton til CB66.

Stedet var Roskilde sejlklub til ”Prøv noget andet”. To Contendersejlere Lars og Martin stod klar med klubjollen.

Jeg hoppede ned i jollen og sejlede lidt rundt og fik lidt fornemmelse for jollen. Det blev tid til at stå i trapez - Total bade ferie. Det lykkes dog at stå lidt, det gav øjeblikkelig et kick.

Tog en pause, mens Martin viste hvordan man nemmest kom ud at stå og to andre sejlere også skulle prøve klubjollen.

Det blev det tid til andet forsøg, nu gik det meget bedre.

Efter jeg havde sejlet et stykke tid, kom Lars ud med sin nye Contender. Vi sejlede side og side, nu gik det bare der ud af.

Wau! det var sjovt, ville slet ikke ind igen.Det er bare en fed fornemmelse, når man står i trapez og ens krop hænger 15 - 20 cm over vandet, mens man høvler af sted. Det er som at være på speed.

Måtte eje en Contender. Så med god hjælp fra Lars har jeg nu købt en brugt Contender.

Søren Andreasen, som er en af de allerbedste Contendersejlere i verden og Lars har været en hel fantastisk hjælp ang. udstyr og teknik mm.
Har været på fjorden 5 gange i mit nye superlegetøj sammen med Lars og Søren Svarre (Søren er også nybegynder fra, ”Prøv noget andet” i Roskilde).

Contender klubben inviterede mig til træning samlings weekend i Hellerup d 30-10-10. Jeg tog imod tilbuddet. Det blev til en kæmpe oplevelse. Supertræner og igen, alle hjælper alle. Det er så nemt at komme i gang, når man får så meget hjælp fra de øvede rotter i klassen.

Kan kun sige en ting ”Contender - det dur!”Side om side med Lars i klubjollen
Badeturene hører med som begynder. Men det er det hele værd og jollen er let at rejse igen


Så kører det bare

Ole Lahn

Generalforsamling 2010 - referat

Referat fra Dansk Contender Klubs årlige generalforsamling – 30. okt. 2010

Dagsorden:

1.     Valg af referent
 
2.     Konstatering af at generalforsamlingen er lovlig indkaldt

3.     Formandens beretning

4.     Valg af bestyrelse og revisor

5.     Tage stilling til forslag fra bestyrelse og medlemmer
5a. Hvordan får vi flere på vandet, emne foreslået af Søren A
5b. Hvad skal klubbens navn være, emne foreslået af Søren A
5c. Aktiviteter i den kommende sæson, emne fremsat af Henning.

6.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7.     Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer, der er ikke fremkommet nogen emner.

8.     Eventuelt.

Referat:

Årets generalforsamling blev afholdt i Hellerup i forbindelse med årets efterårstræningssamling. Efter endt debriefing på dagens træning slog Henning i bordet og tog ordret. Da der ingen steder i vores vedtægter står, at der skal udpeges en ordstyrer, fastslog Henning med det samme at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt. Herefter blev Bjarke valgt til referent – og generalforsamlingen kunne starte.

Ad 3.
Første alvorlige punkt var formand Hennings beretning:

Siden sidste general forsamling for 13 mdr. siden har aktiviteten i klassen nærmest været at betragte på et jævnt niveau. Oven på VM i Sønderborg, har alle nok trængt til en pause sæson.

Der er igen kommet en del nye sejlere i klassen, velkommen til dem, nogle af de gamle er stoppet eller holder pause, tak for den tid vi havde sammen. Der er i år 23 betalende medlemmer, en lille tilbagegang i forhold til forrige år, men med 15-17 sejlere fremmødt til flere af vore arrangementer er vi stadig en aktiv klasse.

Der har i det forløbne år været afholdt et bestyrelsesmøde i forbindelse med DM i Korsør, derudover har været en livlig debat på mail, når der har været behov.

Vi har fået Søren Winther til at være webredaktør. Dette har virkeligt hjulpet, nu kommer der jævnligt nye indslag på siden, stor tak til Søren, håber at han vil fortsætte dette arbejde.

Aktiviteter det forløbne år, se i øvrigt referater på hjemmesiden:

VM i Australien, i dette stævne havde Lars Bo og Henning valgt at deltage, det blev til placeringer midt i feltet, men de havde en oplevelsesrig tur og lyst til flere internationale stævner.

I Bella havde vi atter Johns jolle med, der var god interesse på standen. John holdt foredrag om jollens historie, desværre for et noget magert publikum, men tak for indsatsen.

Efter en lang kold vinter, startede vi op med træningssamling i Århus 24-25/4. kan ikke huske hvor mange der deltog.

Til Sailextreme var vi i år 21 deltagere. The Contenders completed 6 races altogether allowing 1 drop. Søren won all but one race and was clearly the fastest in the Contender fleet. His mate Jacob Lunding came 2nd and Christoph Engel came 3rd.

Kieleruge blev en ren dansk dominans. Vi have i år fået Peter Hansen til at være med som vores coach. Dette var en medvirkende årsag til, at alle tre podiepladser blev besat af danskere. Vi var i alt 12 Danskere i det 48 både store felt.

EM i LaRochelle. Her var der 4 der havde valgt at køre den lange vej. Endnu engang viste vi af Danmark hører med i toppen i det internationale felt. Bjarke blev nummer 2, Søren 4, Henning 30 og Bo 42, efter et par udgåede og en 1. plads.

Århus festuge havde i år kun deltagelse af 11 Contendere. Måske fordi 4 havde valgt Garda denne weekend, se ref. på hjemmeside.

Klassemesterskabet blev i år afholdt i Korsør sammen med E-Jollerne for på denne måde at vise de unge sejlere, at det også er muligt at sejle jolle også efter, at man selv har fået kørekort.
Desværre blæste det for meget om lørdagen, det blev til 4 sejladser søndag, hvor hver sejlads blev vundet af forskellige sejlere! Søren A var dog bedst med 3 2. pladser foruden den sejlads han vandt. Til lykke med det, nu må der snart et andet navn på der præmie, det kan godt blive svært, med alle de Søren´er der efterhånden er i klassen.

Vi har også i efteråret haft joller med til DS´s ”prøv noget nyt” arrangementer i Hundige og Roskilde, det sidste med et godt udbytte for klassen, se ref. på hjemmesiden.

Slutkommentar:
Dette er en gentages fra sidste år: Vi har atter markeret os som en aktiv klasse, med sejlere på højeste internationalt niveau og mange aktive sejlere til vore nationale stævner. Vi vil i bestyrelsen stadigt arbejde på at øge interessen for Contender sejlads og hjælpe nye sejlere i gang, samt øge standarden blandt de eksisterende sejlere. Mere under punktet aktiviteter for den kommende sæson.

Ad 4.
Nuværende bestyrelse  består af Henning (formand), Jacob Lunding (Kasser), Søren Andreasen,  Claus Litzinger, Søren Lund og John Bagh. Derudover har vi en revisor udpeget men ingen kunne huske hvem det var. John Bagh ønsker ikke genvalg. Lars Bo havde til gengæld indvilliget i at træde i hans sted med primær fokus på bådudstillingerne. Da der ikke var andre, der ville slås om pladsen, blev der hurtigt klappet af Lars. Jacob Lunding havde ikke givet udtryk for at han ønskede at stoppe, hvilket også gjaldt Henning.

Den nye bestyrelse ser derfor ud som følger:
Formand: Henning Wermuth
Kasser: Jacob Lunding
Menigt bestyrelsesmedlem: Lars Bo, Claus, Søren L. & Søren A.

Ad 5.
For at fastholde fokus på rekruttering af nye contendersejlere havde vi igen i år punktet: Hvordan får vi flere Contendere på vandet på agendaen.

Det blev til en god og forholdsvis lang diskussion.

Der er melding rundt omkring i landet på folk, der måske gerne vil skifte til Contender. Bl.a. Sejlunionens nye "Prøv noget nyt"-program har givet pote. Så det vil vi støtte op om igen, hvis det fortsætter.

Herudover blev der talt om en bedre placering af ”Prøv klubjollen” på vores hjemmeside. Det skal placeres mere centralt og evt. sammen med en film af Solvej for at vise hvordan man som nye (og pige/kvinde) starter i Contenderklassen.

Andre forslag der kom op under diskussionen var øl/vand efter hver sejladsdag og samlet grillarrangement under Kerteminde. Første punkt var der ikke tilslutning til. Mendens det blev besluttet, at Bo arbejder videre med økonomien for et samlet grillarrangement under Sal Extreme.

Ole Lahn fortalte under dette punkt, at ham var i gang med at lave en artikel om, hvordan det havde været at starte i Contenderen.

Under punkter Hvad skal vi hedde blev det besluttet, at vi ønsker en vedtægtsændring så vi, når der kommunikeres på dansk hedder Dansk Contender Klub og Danish Contender Association, når vi kommunikerer på engelsk.

De aktiviteter der blev nævnt for sæsonen 2011 var:
  • 2 træningslejre i foråret
  • bådudstillingen
  • DM

Det er muligt at ansøge ICA om tilskud til udgifter if. Bådudstillingen. Søren lovede at han vil stå for dette.

Hvad angår de 2 træningslejre vil der være én på Sjælland og én i Jylland. Vi vil forsøge at koordinere det med tyskerne, så det ikke falder sammen med et af deres store forårsstævner.

Mht. DM så har vi fået en invitation fra 505-klubben om et fælles DM. Umiddelbart var der ikke stemning for det, da vi ikke ser de helt store rekrutteringsmuligheder i 505-klassen. Det er mere oplagt med Europejollen. Jesper undersøger med Europejollerne, hvornår de har deres DM.
En enkel ekstra bemærkning vedr. DM kom fra Søren. Nogle af de andre lande havde nævnt, at de ikke ville køre til DK for et 2-dags stævne. Måske skulle DM fremover være et 3-dags stævne.

Ad 6.
Regnskabet blev ikke fremlagt, da det ikke var lavet af kassereren, men vi ca. 14.000 kr. stående på vores konto.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 300 kr. Det blev vedtaget på trods af Bjarke og Bos forslag til en forhøjelse.  

Ad 7 & 8 var der ingen bemærkninger til.

Fredagstip fra Minbaad.dk om trapezkroge

Minbaad.dk bragte den  26-11-2010  denne artikel:

Bo Petersen, fhv. mester  i Europa og 505 sejler nu Contender. Han viser hvordan man får trapezkrogen af og på - med hænderne fulde.
Se hvordan et “Sorengrip” fungerer.
Bo Petersen skriver:
Da jeg startede med at sejle Contender sidst på året i 2009, stod jeg og kikkede på båden og prøvede at forestille mig, hvorledes sådan en skulle stagvendes.

At stå i trapez, komme ind i båden, stagvende med en 2 m lang rorpindsforlænger i den ene hånd, ekstremt lavt til ”loftet”, skødet i den anden, og hvor er det så lige jeg får to hænder fri for at komme ud i trapez?

… en lille tanke går samtidigt til alle de møgfald min gast i 505 har fået igennem tiden, med bemærkningen i høj tone ” Få nu den krog på mand!! – og den fok hjem”!!?=)%¤#”!#¤&()

Jeg har sejlet meget jolle og har luret det meste, men dette var en udfordring for mig, – og nu kun mig selv at skælde ud på…


Et Sorengrip


Heldigvis havde mit møde med Søren Andreasen et svar på det. Søren har sejlet Contender i det meste af 15 år, og er med rimelig sikkerhed at finde blandt de 5 bedste på resultatlisten, om det er EM eller VM. Han har været med til at udvikle trapezkrogen igennem en årrække, og i dag går trapezkrogen i international daglig tale som et ”Sorengrip”


Søren Andreasen med jolle og ”Sorengrip”


Opskriften

Det startede med et 38 mm afløbsrør i grå plast, med en konventionel krog og testet i forskellige længder. Det er nu i år afløst af et kulfiberrør med 14 mm i diameter, godstykkelse på 2 mm, progrip og en krog, specielt designet, med styr som går op i røret.Håndtaget med progrip og plastskive


Længden passer nu med, at et rør på 1 m bliver delt på midten til 2 stykker. Plastskiven der forhindrer hånden at glide, er skåret ud af et spækbræt i plast, og krogen bukket og svejset af en smed. Selve håndtaget er pålimet progrip.Selve trapezkrogen er lavet af en smed

Med nogen træning vender man nu med en hånd. Man griber håndtaget og går ud på siden, og med selvsamme hånd, bruger man skaftet til at føre krogen fast i trapezbæltet.
Skal jeg tilbage og sejle 505 igen tager jeg systemet med, for det skal min gast og ikke mindst jeg som rorsmand have glæde af.


Se Sorengrippen i Hellerup

Lur trapezen på Hellerup havn, som er base for Contender Fleet Copenhagen, og skulle man have lyst til at prøve den i funktion, har Contenderklubben en lånejolle. Se menupunktet klubjoller.

Bo Petersen har i E.jolle vundet DM og sølv til VM. Og i 505 er han Danmarksmester, Nordisk mester, 2 x Engelsk mester og sølv til EM.

Bo Petersen på Øresund i November 2010


Et utal af træningstimer gør mester og her en sand atlet, Søren Andreasen fra Hellerup Sejlklub. Bemærk hvor naturligt krogen finder trapezbæltet… Flow!

Nyd videoen af Søren Andreasen og se, hvordan man vender i en glidende bevægelse med et minimum af energi og fummel.