• Be Mad
 • 1075547 501964796547125 800809066 O
 • 71882158 1147986515402488 8880812957223616512 O
 • Frank S Contenderbillede Arco 2018 1
 • VM 2019
 • Aask Staevne 3 09 16 268
 • Den 1628 27 9 14 1
 • 71081176 1147486305452509 8633609684936294400 O
 • 141313928520023100 Resized
 • 70925028 1147986092069197 3236452939245551616 O
 • Florida8
 • Be Mad
 • 1075547 501964796547125 800809066 O
 • 71882158 1147986515402488 8880812957223616512 O
 • Frank S Contenderbillede Arco 2018 1
 • VM 2019
 • Aask Staevne 3 09 16 268
 • Den 1628 27 9 14 1
 • 71081176 1147486305452509 8633609684936294400 O
 • 141313928520023100 Resized
 • 70925028 1147986092069197 3236452939245551616 O
 • Florida8

Videosiden opdateret

Videosiden har fået en tiltrængt make-over og er blevet opdateret med mange nye gode Contender-videoer.

Der er nu mulighed for

 • at se masser af spektakulære videoer og få lyst til at sejle Contender,
 • at studere teknik, hvis du allerede har en Contender eller hvis du ikke har fået købt jollen endnu og godt lige vil vide noget mere om, hvordan man sejler den,
 • eller video af dig selv, når du har sejlet Contender til en træningssamling eller en kapsejlads.
Når du først har åbnet YouTube, er der masser af nye links til andre Contendervideoer.

Link til videosiden eller brug menupunktet til venstre.

Contender - Det dur!

Siden jeg var hjælper på dommerbåden, til VM i Sønderborg i sommeren 2009 har jeg været imponeret af Contenderens fantastisk fart på kryds, ½ vind, og læns og af det sammenhold der er bland alverdens Contendersejlere,

Her er der ingen, der går med næsen i sky, alle hjælper alle og der er tid til både sjov og alvor.

Lørdag den 12. september fik jeg endelig taget mig sammen til at prøve, selv om jeg var noget nervøs for, at det kunne blive en total fiasko, da jeg kun har sejlet E-jolle i 1 år og snart bliver 53 år. Men jeg har dog sejlet kølbåd i over 30 år lige fra 1 ton til CB66.

Stedet var Roskilde sejlklub til ”Prøv noget andet”. To Contendersejlere Lars og Martin stod klar med klubjollen.

Jeg hoppede ned i jollen og sejlede lidt rundt og fik lidt fornemmelse for jollen. Det blev tid til at stå i trapez - Total bade ferie. Det lykkes dog at stå lidt, det gav øjeblikkelig et kick.

Tog en pause, mens Martin viste hvordan man nemmest kom ud at stå og to andre sejlere også skulle prøve klubjollen.

Det blev det tid til andet forsøg, nu gik det meget bedre.

Efter jeg havde sejlet et stykke tid, kom Lars ud med sin nye Contender. Vi sejlede side og side, nu gik det bare der ud af.

Wau! det var sjovt, ville slet ikke ind igen.Det er bare en fed fornemmelse, når man står i trapez og ens krop hænger 15 - 20 cm over vandet, mens man høvler af sted. Det er som at være på speed.

Måtte eje en Contender. Så med god hjælp fra Lars har jeg nu købt en brugt Contender.

Søren Andreasen, som er en af de allerbedste Contendersejlere i verden og Lars har været en hel fantastisk hjælp ang. udstyr og teknik mm.
Har været på fjorden 5 gange i mit nye superlegetøj sammen med Lars og Søren Svarre (Søren er også nybegynder fra, ”Prøv noget andet” i Roskilde).

Contender klubben inviterede mig til træning samlings weekend i Hellerup d 30-10-10. Jeg tog imod tilbuddet. Det blev til en kæmpe oplevelse. Supertræner og igen, alle hjælper alle. Det er så nemt at komme i gang, når man får så meget hjælp fra de øvede rotter i klassen.

Kan kun sige en ting ”Contender - det dur!”Side om side med Lars i klubjollen
Badeturene hører med som begynder. Men det er det hele værd og jollen er let at rejse igen


Så kører det bare

Ole Lahn

Generalforsamling 2010 - referat

Referat fra Dansk Contender Klubs årlige generalforsamling – 30. okt. 2010

Dagsorden:

1.     Valg af referent
 
2.     Konstatering af at generalforsamlingen er lovlig indkaldt

3.     Formandens beretning

4.     Valg af bestyrelse og revisor

5.     Tage stilling til forslag fra bestyrelse og medlemmer
5a. Hvordan får vi flere på vandet, emne foreslået af Søren A
5b. Hvad skal klubbens navn være, emne foreslået af Søren A
5c. Aktiviteter i den kommende sæson, emne fremsat af Henning.

6.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7.     Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer, der er ikke fremkommet nogen emner.

8.     Eventuelt.

Referat:

Årets generalforsamling blev afholdt i Hellerup i forbindelse med årets efterårstræningssamling. Efter endt debriefing på dagens træning slog Henning i bordet og tog ordret. Da der ingen steder i vores vedtægter står, at der skal udpeges en ordstyrer, fastslog Henning med det samme at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt. Herefter blev Bjarke valgt til referent – og generalforsamlingen kunne starte.

Ad 3.
Første alvorlige punkt var formand Hennings beretning:

Siden sidste general forsamling for 13 mdr. siden har aktiviteten i klassen nærmest været at betragte på et jævnt niveau. Oven på VM i Sønderborg, har alle nok trængt til en pause sæson.

Der er igen kommet en del nye sejlere i klassen, velkommen til dem, nogle af de gamle er stoppet eller holder pause, tak for den tid vi havde sammen. Der er i år 23 betalende medlemmer, en lille tilbagegang i forhold til forrige år, men med 15-17 sejlere fremmødt til flere af vore arrangementer er vi stadig en aktiv klasse.

Der har i det forløbne år været afholdt et bestyrelsesmøde i forbindelse med DM i Korsør, derudover har været en livlig debat på mail, når der har været behov.

Vi har fået Søren Winther til at være webredaktør. Dette har virkeligt hjulpet, nu kommer der jævnligt nye indslag på siden, stor tak til Søren, håber at han vil fortsætte dette arbejde.

Aktiviteter det forløbne år, se i øvrigt referater på hjemmesiden:

VM i Australien, i dette stævne havde Lars Bo og Henning valgt at deltage, det blev til placeringer midt i feltet, men de havde en oplevelsesrig tur og lyst til flere internationale stævner.

I Bella havde vi atter Johns jolle med, der var god interesse på standen. John holdt foredrag om jollens historie, desværre for et noget magert publikum, men tak for indsatsen.

Efter en lang kold vinter, startede vi op med træningssamling i Århus 24-25/4. kan ikke huske hvor mange der deltog.

Til Sailextreme var vi i år 21 deltagere. The Contenders completed 6 races altogether allowing 1 drop. Søren won all but one race and was clearly the fastest in the Contender fleet. His mate Jacob Lunding came 2nd and Christoph Engel came 3rd.

Kieleruge blev en ren dansk dominans. Vi have i år fået Peter Hansen til at være med som vores coach. Dette var en medvirkende årsag til, at alle tre podiepladser blev besat af danskere. Vi var i alt 12 Danskere i det 48 både store felt.

EM i LaRochelle. Her var der 4 der havde valgt at køre den lange vej. Endnu engang viste vi af Danmark hører med i toppen i det internationale felt. Bjarke blev nummer 2, Søren 4, Henning 30 og Bo 42, efter et par udgåede og en 1. plads.

Århus festuge havde i år kun deltagelse af 11 Contendere. Måske fordi 4 havde valgt Garda denne weekend, se ref. på hjemmeside.

Klassemesterskabet blev i år afholdt i Korsør sammen med E-Jollerne for på denne måde at vise de unge sejlere, at det også er muligt at sejle jolle også efter, at man selv har fået kørekort.
Desværre blæste det for meget om lørdagen, det blev til 4 sejladser søndag, hvor hver sejlads blev vundet af forskellige sejlere! Søren A var dog bedst med 3 2. pladser foruden den sejlads han vandt. Til lykke med det, nu må der snart et andet navn på der præmie, det kan godt blive svært, med alle de Søren´er der efterhånden er i klassen.

Vi har også i efteråret haft joller med til DS´s ”prøv noget nyt” arrangementer i Hundige og Roskilde, det sidste med et godt udbytte for klassen, se ref. på hjemmesiden.

Slutkommentar:
Dette er en gentages fra sidste år: Vi har atter markeret os som en aktiv klasse, med sejlere på højeste internationalt niveau og mange aktive sejlere til vore nationale stævner. Vi vil i bestyrelsen stadigt arbejde på at øge interessen for Contender sejlads og hjælpe nye sejlere i gang, samt øge standarden blandt de eksisterende sejlere. Mere under punktet aktiviteter for den kommende sæson.

Ad 4.
Nuværende bestyrelse  består af Henning (formand), Jacob Lunding (Kasser), Søren Andreasen,  Claus Litzinger, Søren Lund og John Bagh. Derudover har vi en revisor udpeget men ingen kunne huske hvem det var. John Bagh ønsker ikke genvalg. Lars Bo havde til gengæld indvilliget i at træde i hans sted med primær fokus på bådudstillingerne. Da der ikke var andre, der ville slås om pladsen, blev der hurtigt klappet af Lars. Jacob Lunding havde ikke givet udtryk for at han ønskede at stoppe, hvilket også gjaldt Henning.

Den nye bestyrelse ser derfor ud som følger:
Formand: Henning Wermuth
Kasser: Jacob Lunding
Menigt bestyrelsesmedlem: Lars Bo, Claus, Søren L. & Søren A.

Ad 5.
For at fastholde fokus på rekruttering af nye contendersejlere havde vi igen i år punktet: Hvordan får vi flere Contendere på vandet på agendaen.

Det blev til en god og forholdsvis lang diskussion.

Der er melding rundt omkring i landet på folk, der måske gerne vil skifte til Contender. Bl.a. Sejlunionens nye "Prøv noget nyt"-program har givet pote. Så det vil vi støtte op om igen, hvis det fortsætter.

Herudover blev der talt om en bedre placering af ”Prøv klubjollen” på vores hjemmeside. Det skal placeres mere centralt og evt. sammen med en film af Solvej for at vise hvordan man som nye (og pige/kvinde) starter i Contenderklassen.

Andre forslag der kom op under diskussionen var øl/vand efter hver sejladsdag og samlet grillarrangement under Kerteminde. Første punkt var der ikke tilslutning til. Mendens det blev besluttet, at Bo arbejder videre med økonomien for et samlet grillarrangement under Sal Extreme.

Ole Lahn fortalte under dette punkt, at ham var i gang med at lave en artikel om, hvordan det havde været at starte i Contenderen.

Under punkter Hvad skal vi hedde blev det besluttet, at vi ønsker en vedtægtsændring så vi, når der kommunikeres på dansk hedder Dansk Contender Klub og Danish Contender Association, når vi kommunikerer på engelsk.

De aktiviteter der blev nævnt for sæsonen 2011 var:
 • 2 træningslejre i foråret
 • bådudstillingen
 • DM

Det er muligt at ansøge ICA om tilskud til udgifter if. Bådudstillingen. Søren lovede at han vil stå for dette.

Hvad angår de 2 træningslejre vil der være én på Sjælland og én i Jylland. Vi vil forsøge at koordinere det med tyskerne, så det ikke falder sammen med et af deres store forårsstævner.

Mht. DM så har vi fået en invitation fra 505-klubben om et fælles DM. Umiddelbart var der ikke stemning for det, da vi ikke ser de helt store rekrutteringsmuligheder i 505-klassen. Det er mere oplagt med Europejollen. Jesper undersøger med Europejollerne, hvornår de har deres DM.
En enkel ekstra bemærkning vedr. DM kom fra Søren. Nogle af de andre lande havde nævnt, at de ikke ville køre til DK for et 2-dags stævne. Måske skulle DM fremover være et 3-dags stævne.

Ad 6.
Regnskabet blev ikke fremlagt, da det ikke var lavet af kassereren, men vi ca. 14.000 kr. stående på vores konto.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 300 kr. Det blev vedtaget på trods af Bjarke og Bos forslag til en forhøjelse.  

Ad 7 & 8 var der ingen bemærkninger til.

Fredagstip fra Minbaad.dk om trapezkroge

Minbaad.dk bragte den  26-11-2010  denne artikel:

Bo Petersen, fhv. mester  i Europa og 505 sejler nu Contender. Han viser hvordan man får trapezkrogen af og på - med hænderne fulde.
Se hvordan et “Sorengrip” fungerer.
Bo Petersen skriver:
Da jeg startede med at sejle Contender sidst på året i 2009, stod jeg og kikkede på båden og prøvede at forestille mig, hvorledes sådan en skulle stagvendes.

At stå i trapez, komme ind i båden, stagvende med en 2 m lang rorpindsforlænger i den ene hånd, ekstremt lavt til ”loftet”, skødet i den anden, og hvor er det så lige jeg får to hænder fri for at komme ud i trapez?

… en lille tanke går samtidigt til alle de møgfald min gast i 505 har fået igennem tiden, med bemærkningen i høj tone ” Få nu den krog på mand!! – og den fok hjem”!!?=)%¤#”!#¤&()

Jeg har sejlet meget jolle og har luret det meste, men dette var en udfordring for mig, – og nu kun mig selv at skælde ud på…


Et Sorengrip


Heldigvis havde mit møde med Søren Andreasen et svar på det. Søren har sejlet Contender i det meste af 15 år, og er med rimelig sikkerhed at finde blandt de 5 bedste på resultatlisten, om det er EM eller VM. Han har været med til at udvikle trapezkrogen igennem en årrække, og i dag går trapezkrogen i international daglig tale som et ”Sorengrip”


Søren Andreasen med jolle og ”Sorengrip”


Opskriften

Det startede med et 38 mm afløbsrør i grå plast, med en konventionel krog og testet i forskellige længder. Det er nu i år afløst af et kulfiberrør med 14 mm i diameter, godstykkelse på 2 mm, progrip og en krog, specielt designet, med styr som går op i røret.Håndtaget med progrip og plastskive


Længden passer nu med, at et rør på 1 m bliver delt på midten til 2 stykker. Plastskiven der forhindrer hånden at glide, er skåret ud af et spækbræt i plast, og krogen bukket og svejset af en smed. Selve håndtaget er pålimet progrip.Selve trapezkrogen er lavet af en smed

Med nogen træning vender man nu med en hånd. Man griber håndtaget og går ud på siden, og med selvsamme hånd, bruger man skaftet til at føre krogen fast i trapezbæltet.
Skal jeg tilbage og sejle 505 igen tager jeg systemet med, for det skal min gast og ikke mindst jeg som rorsmand have glæde af.


Se Sorengrippen i Hellerup

Lur trapezen på Hellerup havn, som er base for Contender Fleet Copenhagen, og skulle man have lyst til at prøve den i funktion, har Contenderklubben en lånejolle. Se menupunktet klubjoller.

Bo Petersen har i E.jolle vundet DM og sølv til VM. Og i 505 er han Danmarksmester, Nordisk mester, 2 x Engelsk mester og sølv til EM.

Bo Petersen på Øresund i November 2010


Et utal af træningstimer gør mester og her en sand atlet, Søren Andreasen fra Hellerup Sejlklub. Bemærk hvor naturligt krogen finder trapezbæltet… Flow!

Nyd videoen af Søren Andreasen og se, hvordan man vender i en glidende bevægelse med et minimum af energi og fummel.

Træningssamling 30 – 31 oktober 2010 Hellerup

Meget godt kan der siges om båden Contender, men endnu mere om de personer som har valgt at sejle den.

I weekenden den 30 – 31oktober var det atter tid for en trænings samling, - den 3die og sidste for i år.

Efterårets afsluttende træningssamling blev traditionen tro afholdt i Hellerup.

En dygtig, altid positiv og vellidt Jacob Holst, stillede op atter en gang som træner og holdt arrangementet kørende over 2 dage med intensitet, aha oplevelser og flow.

20 sejlere stod klar lørdag morgen kl. 9.30. 2 fra Sverige, 1 fra Tyskland og en fra randområdet mod syd og så fra resten af landet.
Alle havde forårets energi og mod til trods for den grå efterårs leverpostej luft der dog viste sig fra den milde side.

Lørdagen var delt op i 2 ”trænings pas” (ord fra den olympiske skuffe) Fra 10.00 til ca. 13.00, træningspas 1
så stor frokost iført gummidragt og der efter træningspas 2 fra ca. 14.00 til 17.00.

Træningspas 1 - formiddag lagde op til Hare starter med relative lange kryds, - her en mulighed for at trimme og prøve fart, men også for at man lige havde tid til at vende sig til at være på vandet igen. Vinden var ca. 2 – 6 m/s.
Ved top mærket blev vi igen startet og en ny fight kun tage form, på vej mod næste krydsmærke.
På opkryds 3 var vi efterhånden kommet op i færgernes sejlrender for Københavns havn, og aldrig har jeg i dette land set så meget strøm.
Tanken med et 3 delt langt kryds var at man så havde mulighed for et rigtigt langt slør ben retur, hvor man så kunne træne slørteknik.
Der blev lagt et midtvejs- bundmærke ud som mellemstation og samlingspunkt, men kun undertegnede fandt dette.
Søren som lå 2er på slør benet, mente at nu var det frokost tid og stak i skæring, - han trak hele flokken ved næsen mod frokost bordet… den havde jeg ikke lige set komme, men fik så til gengæld en helt egen personlig snak med trænerholdet i fred…  ;O)

Efter at en glubende sult var stillet, var det tid for trænings pas 2.
Nu blev bissen skruet på fra Jacobs side og der blev lagt en meget kort bane ud og selv om man ikke tror det, blev der plads til et ekstra bundmærke halvt nede af lænsebenet, som de førende både så skulle runde for igen at krydse op og der efter at lænse i mål.
Dette bevirkede at der var kamp til stregen med alle, for at finde vand at sejle på og alt blev ekstra intenst.
Mange sjove situationer kom op ved denne øvelse. Stor ros til de nye i klassen, som OGSÅ havde meget at se til.

Når en runde var færdig blev vi atter starte på linje med 3min start.
Intensivt, intensivt, intensivt, kan man roligt sige om eftermiddagens pas, og hvis der var nogen som påstod de frøs, ja så var de fuld af løgn.

Lige så meget tid vi havde om formiddagen til at finde ro i båden, lige så lidt tid var der i eftermiddagens træning.
Jeg var dybt imponeret over hvor flot de mindre øvede og nye i klassen klarede det!…

Efter sejlads og bad stod den på film. Dagen var optaget på DVD af trænerbåden, og lad mig lige her præsentere den
Ud over Jacob Holst, vores træner havde vi også Torben og Bjarke.
Bjarke er årets sølvmedalje vinder fra EM 2010 La Rochelle og vinder af Kieler ugen, så han ved godt hvad han taler om.
Torben som er med i fundamentet af klassens stabile sejlere havde dårligt knæ. Til trods for det, måtte hans familie undvære ham, da han valgte at være til stor hjælp for hele arrangementet. Tak Torben!

Efter film var det tid til general forsamling… en forsamling af generaler, så rigtigt meget blev vendt og drejet.
Nu var klokken så blevet 21.00 og endeligt kom maden på bordet.
Vi blev hurtigt enige om at næste år, var det maden først og generalerne bag efter.
Tak til mad holdet som var Frank og Ole (sprit nye medlemmer)Se det er jo nye medlemmer der er værd at samle på ;O)) , - det smagt fantastisk drenge!
Dagen blev fløjtet af med rødvin og bajer, så alt var som det sig høre og bør, her højt mod nord.

Søndagen oprandt og det skulle igen stå på sejlads, men manglende vind ville noget andet. Et spejlblankt Øresund smilte til os.

Det bedste forsvar er angreb, så det gjorde Søren på alle både.

Vi blev delt op i 2 hold, hvor det ene satte sig i teorilokalet med Jacob Holst ved roret og film blev vendt og drejet i detaljer og kloge ord fløj rundt i lokalet.
Søren tog sig af hold 2 og gennemgik hver af sejlernes båd, for indretning af beslag og deres evner, - trim fiduser samt maste trim.
Da man var igennem blev der så byttet om. Tak til Søren som jo efter 17 år i denne klasse, ved en hel del om Contender…

Der blev sat et punktum med endnu en gang mad og en afrunding af Jacob.
Alle hjalp til med at pakke både og endnu en vellykket træningslejer var i hus sidst i oktober 2010.

Jeg vil slutteligt afrunde her som ny i denne klasse. Jeg er meget imponeret over sammenholdet, og hvor godt de øvede rotter i klassen tager sig af de nye.

Ligeledes syntes jeg at alle skal have ros for deres iver og den smittende energi der blev lagt som grund for dette, til trods for at man er sidst på sæsonen, og at man er af sted i 2 dage væk fra familien…tankerne går også her til en kvinde, som blot tager sine børn med for at være med… det er vi mange der kunne lære af... hvor der er vilje, - er der vej!

Til de nye ansigter, - jeg syntes fame i klarede det flot og glæder mig meget til at se jer på banerne i 2011

Til Hellerup Sejlklub vil jeg sige rigtigt mange tak for at lægge grej og lokaler til….HS!

Tak for denne gang og godt nytår.

_/) bO
DEN 2456

More Articles ...