Corona: aflysninger og udsættelser - sikkert og måske - opdatering 21. april

Opdatering 21. april 2020

Situationen er egentlig meget enkel og nedtrykkende: Alle stævner på denne side af sommerferien er enten aflyst eller udsat. Så efteråret kan gå hen at blive en meget komprimeret sæson.

Der er dog enkelte lyspunkter i foråret.

  • Aftenkapsejladser onsdag aften i Aarhus forventes startet onsdag 13. maj. Første start kl 18.15
  • Træningssamling 16-17 maj i Hellerup planlægges afholdt.

For begge aktiviteter gælder: Såfremt coronaudviklingen og myndighederne tillader.


Opdatering 9. april 2020

Aflysning og udsættelse

Sailextreme i Kerteminde i pinsen er aflyst

Tysk mesterskab i Leipzig er udsat til 23-25. oktober

 

Opdatering 7. april 2020

Så er der med sikkerhed en Contender-begivenhed mindre i 2020

VM 2020 I MEDEMBLIK HOLLAND 8-14. AUGUST ER  DEFINITIVT AFLYST!!!


23. marts 2020

"Corona, Corona, Corona
Vi smitter hele dagen med Corona..."

(Tekst og melodi Jørgen Wedege med ny tekst af Molslinien)

Corona-epidemien hærger og påvirker - med alt den usikkerhed epidemien giver anledning til - også sommerprogrammet for contenderklassen.

De sikre

Træningssamling Aarhus april 2020 er aflyst

VM i Medemblik Holland 8-14. august er aflyst

Kielerugen er udsat til 5-13 september. Contenderklassen sejler 5-8. september


De usikre

Følgende arrangementer er der endnu ikke truffet endelig beslutning om at aflyse eller udsætte

Træningssamling Hellerup 16-17 maj

Artiklen og kalenderen opdateres, når nye beslutninger er truffet.