Corona: aflysninger og udsættelser - sikkert og måske

"Corona, Corona, Corona
Vi smitter hele dagen med Corona..."

(Tekst og melodi Jørgen Wedege med ny tekst af Molslinien)

Corona-epidemien hærger og påvirker - med alt den usikkerhed epidemien giver anledning til - også sommerprogrammet for contenderklassen.

De sikre

Træningssamling Aarhus april 2020 er aflyst

Kielerugen er udsat til 5-13 september. Contenderklassen sejler 5-8. september


De usikre

Følgende arrangementer er der endnu ikke truffet endelig beslutning om at aflyse eller udsætte

Træningssamling Hellerup 16-17 maj

VM Medemblik Holland 8-14. august

Artiklen og kalenderen opdateres, når nye beslutninger er truffet.