Kapsejladsregler DS kursus

Dansk sejlunion afholder i janaur-februar to regelkurser hhv. øst og vest for Storebælt

Vest: Sejlklubben Neptun, Vejle 1-2. februar

Pris: 1.000 kr.

Tilmelding senest 20. januar 2020

Læs mere og tilmeld

 

Øst: Sundby sejlforening, Amaget 29. februar-1. marts

Pris: 1.000 kr.

Tilmelding senest 17. februar 2020

Læs mere og tilmeld

 IDM2018start