Generalforsamling 2018 referat

Generalforsamling
Dansk Contender Klub
Lørdag d. 6. oktober 2018
i Hellerup Sejlklub


1. Valg af dirigent og referent
Frank S valgt som dirigent, Jon valgt som referent

 

2. Formandens beretning
Frank Stigborg fortæller om året.
 

Kapsejladserne i 2018:

  • Garda-træning i påsken
  • Træningslejr i Aarhus. Godt med Peter Hansen som træner.
  • Kerteminde
  • Kiel
  • EM på Gardasøen - stort tillykke til Søren med sejren
  • Aarhus Fest Uge
  • DM i Hellerup
  • Ny efterårstræningslejr på vej i Hellerup

Antal af medlemmer i klassen er stabilt på 31. Frank håber på flere medlemmer i fremtiden. Hvad kan vi andre gøre for at hjælpe Roskilde-fleeten tilbage på sporet?

 

3.  Regnskab
Fremlagt ved kasserer Thomas H.
Vedlagt i bilag.
Regnskab godkendt.


4.  Valg af bestyrelse
Frank Stigborg genvalgt som formand.
Thomas Hernø genvalgt som kasserer.
Peter Mørck Thomsen genvalgt som revisor.
Genvalg til bestyrelsen til Jacob Kristensen, Torben Bjørnholt, Frederikke Mikkelsen og Søren Andreasen. (altså alle er genvalgt).


5. Forslag
Ingen indkomne forslag


6. Kontingent og budget
Kontingent fastsat til 400 kr.
 

 

Diskussion om vi skal bruge tid og penge på bådudstillinger. Flertal for at vi i stedet bruger vores kræfter og penge på at vise jollen frem på events, hvor man kan prøve at sejle - ”prøv noget nyt”, den flydende bådudstilling, besøg i en aktiv sejlklub eller lign.

 

7. Emner til diskussion
Klubjoller og joller generelt: Vi skal overveje om klubjoller kan lånes ud i længere perioder ad gangen.
Husk at få skiftet joller ud med nye, så vi har et godt brugtbådsmarked i landet.
Snak om hvordan vi vil forholde os når Schappi går på pension om den eneste bådbygger i vores område af verden er væk.
DM 2019: Bestyrelsen foreslår at det afholdes i Kerteminde i forbindelse med Sail Extreme. Begrundelse er at vælge et sikkert kort, når vi lige har fået officiel DS-DM-status. Bestyrelsen arbejder videre med det.
EM 2022: Henning og Aarhus Sejlklub spørger ind til muligheden for et EM til Danmark i 2022. Enighed om at de nye forhold på Aarhus Havn er optimale, men efter diskussion kigges der i stedet på VM 2023. Bestyrelsen arbejder videre sammen med Henning og Aarhus Sejlklub.
Kulbomme til klubjoller: Søren snakker med Schappi.
Aarhus klubjollen: Der er skaffet et nyt skrog, som Claus Litzinger får transporteret til Aarhus.