DCA generalforsamling 2019 referat

Mødet blev afholdt efter sidste sejladser lørdag eftermiddag d. 28. september 2019 i Hellerup Sejlklubs lokale ”Sydfløjen” i forbindelse med afholdelse af North European Championship 2019 som blev afholdt samme sted. Ved mødet deltog 10 medlemmer af DCA.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer & referent

Søren Dulong Andreasen blev valgt som ordstyrer og kunne konstatere at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt per d. 27. september 2019.

Frank Stigborg blev valgt til referent.

 1. Formandens beretning (Frank Stigborg) og gennemgang af regnskabet for det forgangene år (2018-2019) (Thomas Hernø)

Formandens Beretning:

Her blev der taget udgangspunkt i DCA’s 1. punkt i formålsparagraffen:

Klubbens formål:

”At varetage og fremme Contender-klassens og sejlernes interesser i Danmark samt at søge, at styrke sammenholdet og være samlende forum for klassen”

Antal medlemmer i DCA i de forgangene år:

2017 - 30 medlemmer

2018 - 30 medlemmer

2019 - 32 medlemmer

Medlemsantallet over det sidste år har svinget konstant omkring 30 og vi har ikke den tilgang som jeg gerne så. Vi er derfor nødt til at vurdere hvor vi lægger vores ressourcer og være beviste om, hvordan vi bedst fremmer interessen for klassen.

Der har været afprøvet mange aktiviteter: udlån af klubjoller, ”prøv noget nyt” -dag, daglig kontakt med potentielle sejlere på havnene, messer osv. Tilsyneladende er det samtale, udlån, prøvesejlads i klubjollerne der helt konkret har virket bedst. Det behøver ikke at betyder at andre aktiviteter skal nedprioriteres, men at udlån af klubjollerne er vigtigt.

Kapsejladssæsonen:

 • 4-5 maj træningssamling i Hellerup
 • 25-26 maj træningssamling i Århus
 • 8-9 juni Sail Extreme, Kerteminde
 • 22-25 juni Kieler Woche, Kiel
 • 16-19 juli Open French Championship, Quiberon, France
 • 20-26 juli Worlds, Quiberon, France
 • 7-8 september DM, Århus
 • 28-29 september North European, Hellerup Sejlklub

Vi har ”kun” haft 3 stævner i Danmark ud over de 2 træningssamlinger i foråret.

Som udgangspunkt er det min holdning at de to træningsweekender i foråret er rigtig gode. De virker som god træning på alle niveauer og det er også mit indtryk at det er en fordel at have dem med relativ kort interval så man kan øve på specifikke ting mellem weekenderne.

Jeg ved også, at det for de fleste -mig selv inklusiv, er vigtigt at deltage i de internationale stævner og at f.eks. Kieler Woche er et vigtig stævne at deltage i. Så måske kalenderen alligevel er meget godt fordelt mellem aktiviteter nationalt og internationalt.

I forlængelse af de to foregående punkter kan jeg fortælle at vi i Hellerup har indstiftet en lokal ”Tirsdagsmatch-pokal”; en stor og meget prangende pokal, som trods sit udseende, har medført at vi til hver tirsdagsmatch sæsonen igennem har haft mellem 4 og 7 Contendere på vandet. Det har været en stor succes både internt mellem os Contendersejlere men det har også skabt en vis opmærksomhed omkring klassen, og vi ser i Hellerup, at flere kvinder viser interesse for klassen.

Sportsmæssigt har vi igen haft et godt år. De samme verdensklassesejlere har igen leveret -også på internationalt plan. Generelt er det mit indtryk at vi også i ”midtersegmentet” har hævet niveauet, måske som resultat af mere træning og gode træningsweekender? Og så har vi fået et par nye og lovende sejlere ind i klassen.

Sammenholdet i Klassen:

Generelt er sammenhold godt i klassen. Jeg oplever at der et godt læringsmiljø, gode sociale relationer, gode arrangementer ved stævner og træningsweekender og med god deltagelse, -også fra Tyskland. Det kunne være rart at have nogen flere med fra NOR, SWE, FIN.

Tak til alle dem som har været med til at arrangere fælles spisning, transport, overnatning osv. Det er noget vi alle sætter pris på og det er vigtigt!

Til sidst vil jeg gerne gøre lidt reklame for den nye hjemmeside Contender.dk. Lad os alle hjælpe med at få fyldt materiale på den. Tak til Søren D. Andreasen og andre der hjælper med at vedligeholde denne.

Gennemgang af regnskabet:

Regnskabet er revideret af revisor Peter M. Thomsen.

Thomas gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Det blev besluttet at afsætte 6000 kr. i budgettet for 2020 til -i første omgang indkøb af 2 kulbomme til klubjollerne. Den ene bom er den som i dag sidder på klubjollen i Hellerup og som venligst har været udlånt af Søren D. Andreasen. Den køber DCA af Søren for 2000 kr. og der indkøbes en ny bom og evt. stumper til 4000 kr.

Budgettet blev med ovenstående ændring godkendt af generalforsamlingen. Herefter blev kontingentet diskuteret og det blev foreslået at fastholde det på 400 kr.

Regnskab 2018-2019 og budget 2019-2020

 1. Valg af bestyrelse og revisor

Bestyrelsen består pt. af

 • Frank Stigborg (formand/sekretær), Hellerup Sejlklub
 • Thomas Hernø (kasserer), Hellerup Sejlklub
 • Jacob Kristensen (bestyrelsesmedlem), Hellerup Sejlklub
 • Frederikke Mikkelsen (bestyrelsesmedlem), Hellerup Sejlklub
 • Søren D. Andreasen (bestyrelsesmedlem), Hellerup Sejlklub
 • Jacob Killerich (bestyrelsesmedlem), Århus Sejlklub
 • Torben Bjørnholt (bestyrelsesmedlem), Århus Sejlklub

Revisor er Peter Mørck Thomsen, Hellerup Sejlklub

Formand, kasserer, revisor og alle bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Ingen modkandidater meldte sig.

Alle blev genvalgt og i henhold til DCA’s vedtægter pkt. 4 blev formanden (Frank Stigborg) også valgt til sekretær for klubben.

 1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var ved generalforsamlingen indkaldelse ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for næste år (2020)

Jvf. tidligere diskussioner om kontingentets størrelse blev det besluttet at fastholde kontingentet på 400 kr.

 1. Diskussion af emner fra medlemmerne, udover de allerede diskuterede emner fra pkt. 3.

Vanen tro blev der under dette punkt diskuteret ivrigt. Hovedpunkterne var dog de følgende:

VM 2022 eller 2023 kan blive i Danmark. PÅ ICA’s (International Contender Association) møde denne sommer ved VM i Quiberon i Frankrig blev det vedtaget at den plads ”i rækken” af VM’er hvor Danmark har været nævnt i stedet kan blive tildelt Nordamerika som -af mange forskellige årsager, ikke har afholdt større internationale arrangementer de sidste år. Men hvis vi skal afholde VM et af de pågældende år, hvor skal det så være?

Der er en generel holdning om at det er vigtigt at klubben gerne VIL afholde et sådant stævne, at det er noget de brænder for. Forskellige lokationer blev diskuteret og bl.a. Århus og Kerteminde blev nævnt.

Herefter talte vi om VM 2020 i Medemblik i Holland. Der var en generel opfordring til at så mange som muligt stiller op, -også selv om vi har været der for ikke så mange år siden. Det er et udmærket anlæg med gode faciliteter og i overskuelig køreafstand. Flere talte om de gode erfaringer med at bo sammen i de nærliggende huse.

Igen talte vi om de gode erfaringer med 2 træningssamlinger i foråret. Det vil bestyrelsen arbejde på. Spørgsmålet om træner blev diskuteret: Peter Hansen vil ganske givet være meget optaget på til 2020 OL-programmet og kan derfor blive svær at aftale noget med. Adam Malling blev nævnt som alternativ trænermulighed.

Skandinavisk Mesterskab 2019

Sidste weekend i september dannede rammen om Skandinavisk mesterskab i  International Contender. Stævnet, som blev afholdt for første gang, blev arrangeret af Hellerup Sejlklub.

Omkring 20 joller fra hhv. Danmark, Tyskland og Norge var samlet på en bane nordøst for Hellerup Havn og banen var kendetegnet ved meget skiftende vindstyrker og fra meget varierende retninger. Der var lagt op til et par meget ambitiøse dage med 5 sejladser både lørdag og søndag.

Blandt favoritterne var de lokale sejlere Søren Dulong Andreasen og Jacob Kristensen, men også Jesper Armbrust fra ASC og ikke mindst verdensmester Max Billerbeck fra Tyskland måtte regnes som favoritter.

Lørdag var præget af fin mellemluft, -som er Max Billerbeck’s specialitet, men det lykkedes alligevel Søren Dulong Andreasen at holde ham på afstand og kunne derfor tage 4 ”prikker” i de 4 første sejladser. Men også Jacob Kristensen og Jesper Armbrust gjorde det også godt med placeringer umiddelbart efter.

I midterfeltet var der ligeledes mange gode dueller mellem bl.a. Thomas Hernø, Tobias Jokisch (NOR), Sebastian Vagt (GER) og andre sejlere.

I dagens sidste sejlads kom der så nogle kraftige vindspring indover banen som gjorde at der blev vendt fuldstændigt op og ned på rækkefælgen af sejlere som rundede topmærket. Sejlere fra midten af stillingsrækken planede rundt som de første og i komfortabel afstand kom så topsejlerne.

Der blev kæmpet!

Ikke mindst fra sejlerne nede i stillingsrækken som så en mulighed for et topresultat, men også fra favoritterne som dels havde et internt opgør men også måtte kæmpe hårdt for at sejle sig tilbage til toppen af placeringen.

Efter lørdagens 5 sejladser var stillingen: 1 Søren d. Andreassen, 2 Max Billerbeck, 3 Jacob Kristensen og 4 Jesper Armbrust.

Søndag så umiddelbart ud til at blive en forlængelse af lørdag, både vejrmæssigt men også pointmæssigt. Men det var kun lige indtil der sidst på dagen drev store grå skyer ind over baneområdet med efterfølgende meget kraftige vindstød, styrtregn og meget kort sigtbarhed. Det varede dog kun kort og baneledelsen valgte at fortsætte sejladsen.

Efter 10 sejladser og en fratrækker endte det samlede resultat uændret:

 1. Søren Dulong Andreassen (Hellerup Sejlklub)
 2. Max Billerbeck (Wassersportverein Kollmar e. V.)
 3. Jacob Kristensen (Hellerup Sejlklub)
 4. Jesper Armbrust (Aabenraa Sejl Club)

Alle resultater

Fotos fra stævnet kan findes her:

https://www.facebook.com/1955per/

DM 2019: Max Billerbeck fortsætter sit perfekte kapsejladsår, imens Søren tager endnu en DM-titel.

DM 2019 blev sejlet i forbindelse med Aarhus Festuge i Aarhus Sejlklub. Det var et virkelig godt værtskab, hvor vi blandt andet fik lov at sætte jollerne inde i hallen i det nye sejlsportscenter på paradepladsen foran hele sejlsportsligaen.

Sejladserne var præget af let, springende vind. Så at kunne aflæse vindspringene var en key-factor til at komme først. Derudover skulle man også kunne sejle hurtigt igennem de skæve bølger, der fulgte kystlinjen og ikke vindretningen. Noget nogle af os havde meget svært ved.

Startlinjerne blev generelt lagt med en rimelig stor bagbord fordel, hvilket gav bunkebryllup i læ ende af startlinjen. I første sejlads betød det at tre både endte foran linjen. Søren Dulong havde set det, og gik tilbage og den forsvarende mester startede derfor sit DM-forsvar bagerst. I stedet blev det den nuværende verdensmester Max Billerbeck, der lagde sig i spidsen – ganske som vi har set før, når vinden er i den lette ende.

I løbet af de første tre sejladser, som blev afviklet hurtigt og effektivt viste det sig hurtigt at det netop var imellem Max, Søren og vores comeback-kid, Jesper Armbrust, at stævnevinder skulle findes. Jesper har været ude i over et år efter en knæoperation, og det var første gang han prøvede at sejle mere end en times tid ad gangen. Det så nu ikke ud til at holde ham tilbage. Jacob Kristensen var også godt med i toppen, men tyvstarten i første sejlads var pointmæssig tung at slæbe rundt på.

Efter tre sejladser forsvandt vinden og vi fik en times ventetid i silende regn. Et par stykker fortrak til land, da denne time var en kold oplevelse.

Men efter en tur hele kompasrosen rundt kom vinden tilbage fra mere eller mindre samme retning, og vi fik yderligere to sejladser gennemført – stadig med samme billede: De fire første pladser var optaget af de fire nævnte herrer.

Søndag morgen mødte vi op til en spejlblank Aarhusbugt. Banelederen satte også en times udsættelse på land, så DM i jollevognsdæksparkeri kunne starte. Efter en times ventetid målte man ca. 2 m/s på banen og banelederen tilbød at trække os til banen for at gøre et forsøg. Godt nok sagde vejrudsigten at det netop var kl. 11 at vinden toppede og at man forventede at den droppede lidt igen. Efter en demokratisk diskussion i contenderklassen blev det besluttet at vi stoppede og pakkede bådene sammen. En beslutning der viste sig at være fin, for selvom der lige var en halv time med vind, da vi havde præmieoverrækkelse, så måtte også sejlsportsligaen, som sejlede ved siden af, vente med at starte igen før kl. 14.

Dermed holdt resultatet fra lørdagens fem sejladser. Det betød at stævnet blev vundet af tyske Max Billerbeck. På de næste tre pladser kom medaljetagerne til DM, altså de tre bedst placerede danskere: 1. Søren Dulong Andreasen, Hellerup, 2. Jesper Armbrust, Aabenraa, 3. Jacob Kristensen, Hellerup.

Søren valgte efter modtagelsen af præmien at forære den til Max. Han fortalte at selvom DS’ regler om mesterskabet betyder at tyskere ikke kan vinde, så fandt han det mere retfærdigt at Max fik medaljen, da han jo selv havde vundet tysk mesterskab tidligere.

Hvis ellers jeg kan tælle, så er dette DM-guld Sørens nummer 16 i rækken (men han kan jo selv tælle efter på vandrepokalen). I mine ni år i klassen er DM-guldet kun gået til andre de gange, Søren har været fraværende til DM.

DM 2019 resultat

DCA Generalforsamling 2019 indbydelse

Generalforsamling i Danish Contender Association afholdes i Hellerup Sejlklub lørdag den 28. september 2019.
Tidspunkt: Sidst på eftermiddagen ift. hvad der passer med dagens kapsejladser…
Dagsorden er i følge Danish Contender Associations regler:
 1. Tage stilling til formandens beretning og regnskabet for året som er gået.
 2. Vælge bestyrelse og revisor.
 3. Tage stilling til evt. foreliggende forslag fra bestyrelse og medlemmer. Alle forslag, der ved deres vedtagelse forpligter klubbens eller medlemmernes økonomi, skal være bekendtgjort I indkaldelsen.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt den er lovligt indvarslet og beslutninger træffes efter simpelt flertal. Medlemmer, der er forhindret i fremmøde, kan afgive stemme ved fuldmagt.

Vel mødt!
Danish Contender Association´s bestyrelse