Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Danish Contender Association

Generalforsamlingen afholdes i Hellerup Sejlklub lørdag den 23. oktober 2021 i forbindelse med DM. Tidspunkt tilpasses kapsejladsen, men det bliver sandsynligvis sen eftermiddag.

Dagorden er iflg. vedtægterne:

  1. Tage stilling til formandens beretning og regnskabet for året som er gået.
  2. Vælge bestyrelse og revisor.
  3. Tage stilling til evt. foreliggende forslag fra bestyrelse og medlemmer. Alle forslag, der ved deres vedtagelse forpligter klubbens eller medlemmernes økonomi, skal være bekendtgjort i indkaldelsen.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er lovligt indvarslet og beslutninger træffes efter simpelt flertal. Medlemmer, der er forhindret i fremmøde, kan afgive stemme ved fuldmagt.

Forslag, der skal behandles under pkt. 5, skal sendes til bestyrelsen (Jon Møgelhøj) senest 8. oktober og vil blive videresendt til medlemmerne 9. oktober. Regnskab og forslag til budget udsendes ca. en uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Søren Winther Hansen