DCA generalforsamling 2022 og VM 2023

DCA holdt generalforsamling 24.9.2022

Læs i  referat af generalforsamling 2022 om følgende spændende emner:

  1. Formandens beretning
  2. Valg af bestyrelse og revisor
  3. Godkendelse af ændring af DCA-love
  4. Regnskab 2021-22
  5. Planer for VM 2023 i Kerteminde

Ikke mindst punkt 6 indeholder spændende nyt og muligheder for DCA-medlemmer.