Indkaldelse til DCA generalforsamling 2022

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING i
DCA – DANISH CONTENDER ASSOCIATION

I Hellerup Sejlklub lørdag d. 24. september kl. ca. 16 (altså efter lørdagens sejladser til DM).

Dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Valg af bestyrelse (vi har tradition for også at vælge formanden, men formelt konstituerer bestyrelsen sig selv).
    Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg i år.
  3. Valg af revisor
  4. Stillingtagen til forslag.
  5. Forslag til GF 2022 om klubben love.pdf, som bestyrelsen ønsker at generalforsamlingens godkendelse til
  6. Har man et forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, skal det sendes til Jon senest en uge før generalforsamlingen.
  7. Økonomi – regnskab og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  8. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt den er lovligt indvarslet og beslutninger træffes efter simpelt flertal. Medlemmer, der er forhindret i fremmøde, kan afgive stemme ved fuldmagt.

Ad 5 Forslag til GF 2022 om klubben love.pdf

Vi ses i Hellerup!

På vegne af bestyrelsen

Jon, formand.