Indkaldelse til DCA generalforsamling 2023

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING i
DCA – DANISH CONTENDER ASSOCIATION

I Hellerup Sejlklub lørdag d. 18. november 2023

Foreløbig dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Regnskab
  3. Valg af bestyrelse og  revisor
  4. Behandle forslag fra medlemmer og bestyrelse
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Behandle emner på  forespørgsel af medlemmer

Ad punkt 4 forslag fra medlemmer, så skal forslag sendes til formanden senest 1. november.

Hereftert udsendes den endelige indkaldelse med dagsorden sammen med programmet for dagen, hvor vi også har vintersejlads og julefrokost.

På vegne af bestyrelsen

Jon, formand.